Ioga C

Els Dimecres de 10:45 a 11:45 h. a l’aula BC

Professor:  Susana Moreno

Preu:  € / any     Alumnes: 20