Els Dilluns de 18:00 a 19:00 h. a la sala BC

Professora: Enriqueta Alum

Preu:  € / any     Alumnes: 20