Els Dimarts de 10 a 12 h. a la sala d’informàtica

Professora:  Domingo Lastres

Preu:  € / any     Alumnes: 8