Els Dimarts de 11 a 12 h. a la sala BC

Professora: Enriqueta Alum

Preu:  € / any   Alumnes: 20