Els Dimarts de 9 a 10:30 h. a la sala d’informàtica

Professora: M.C. Tapias

Preu: 50 € / any