Els Dijous de 9:30 a 10:45 h. a la Biblioteca

Professora:  J. Escandel

Preu:  € / any    Alumnes:20