Els Dimarts de 10:45 a 12:15 h. a la Biblioteca

Professor:  Salvador Casas

Preu:  € / any   Alumnes: 12