Els Dijous de 10 a 12 h. a la sala d’informàtica

Professor: Joaquim vives

Preu: 10 € / any