Els Dijous de 10 a 12 h. a la sala d’informàtica

Professor: Montse

Preu:  € / any  Alumnes 8