Els Dilluns de 10 a 12 h. a la sala d’informàtica

Professora:  Teresa Anglada

Preu: 10 € / any